Lecal Thermo Solutions Pecal Ab

Våra tre värde ord

Respekt 

För våra klienter, deras behov, integritet och utveckling är en grundpelare i vårt arbetssätt

Lojalitet

Att grunda en relation på lojalitet skapar tillit som ger trygghet och glädje i arbetet

Engagemang 

När vi gör det vi är bäst på är vårt engagemang det vikigaste bränslet

lecal ab

tillsammans ser vi framåt

Vår yttersta mål är att ge våra kunder all den stöd, innovativa lösningar, traditionella lösningar och utvecklingsmöjlighet som vi kan finna.

Eduardo Rossel Calvimontes

CEO

En ledare som delegerar och respekterar det arbete som alla gör för kunderna.

Arbetat med företag och organisationsutveckling i 25 år.

Laura Rossel Calvimontes

försäljningschef

En professionell nätverksbyggare, orädd, effektiv och alltid ett steg före.

Arbetat inom företagsledning och  internationell designe 

Ana Uries

Administratör

Håller reda på det mesta. Är en engagerad medarbetare som ser till att kontoret, fakturor och administration är alltid i ordning

24 år erfarenhet  av administration av stora företag